struna tražilica

image shadow

jarak

kanal za odvodnju oborinske vode s prometnice koji je dubok od 40 do 60 cm, širine dna od 30 do 50 cm

građevinarstvo

jaružanje

iskapanje i premještanje sedimenata tla s dna mora, rijeke ili jezera

građevinarstvo

javna cesta

prometna površina koju je mjerodavno tijelo proglasilo javnom prometnicom kojom se svatko može slobodno koristiti uz uvjete određene zakonom

građevinarstvo

jednoliko strujenje

strujenje pri kojemu nema promjene brzine uzduž strujnica koje tvore familiju međusobno usporednih crta

građevinarstvo

jednoosna tlačna čvrstoća

naprezanje pri slomu uzorka tla ili stijene opterećenoga u jednome smjeru, bez bočnoga pridržavanja

građevinarstvo

jednoosno naprezanje

naprezanje u kojemu su vektori punoga naprezanja kolinearni za sve moguće presječne ravnine kroz promatranu točku napregnutoga tijela

građevinarstvo

jezgra

nedirnuto tlo ili stijena na određenoj dubini

građevinarstvo

jezgra presjeka

dio poprečnoga presjeka u kojemu se mora nalaziti hvatište ekscentrične uzdužne sile da bi se u čitavome presjeku pojavila naprezanja istoga predznaka

građevinarstvo