struna tražilica

image shadow

indeks aktivnosti

omjer indeksa plastičnosti i postotka čestica gline

građevinarstvo

indeks brzine

vrijednost brzine koja u testu propusnosti odgovara ukupnomu gubitku od 50 mm kroz uzorak

građevinarstvo

indeks cijena

vrijednost jednoga ekonomskog učinka ili više njih u odnosu prema vrijednosti na određeni početni datum

građevinarstvo

indeks konzistencije

odnos između prirodne vlažnosti materijala i vlažnosti na granicama konzistencije

građevinarstvo

indeks kvalitete stijene

postotak jezgre izvađen sondažnim bušenjem

građevinarstvo

indeks plastičnosti

razlika sadržaja vlage između granice tečenja i granice plastičnosti

građevinarstvo

indeks stišljivosti

parametar čija vrijednost označuje stišljivost i dobije se kao nagib linearnoga dijela krivulje stišljivosti u polulogaritamskome mjerilu u normalno konsolidiranome području

građevinarstvo

indeks tečenja

mjera konzistencije i čvrstoće tla pri određenoj vlažnosti

građevinarstvo

indeks upijanja energije

približni proračun upijanja energije pri maksimalnome opterećenju

građevinarstvo

indeks vozne sposobnosti

mjerilo koje obuhvaća loše pojave koje nakon određenoga broja prijelaza vozila nastaju na kolniku

građevinarstvo