struna tražilica

image shadow

Fargueovi zakoni

empirijski zakoni odnosa tlocrtnih elemenata vodotoka i promjena dubina riječnoga korita

građevinarstvo

fasader

građevni radnik na žbukanju i drugim vrstama površinske obradbe vanjskih zidova zgrada

građevinarstvo

fasaderski radovi

oblaganje fasadnih površina kamenom, plemenitom i plastičnom žbukom, fasadnim bojama i premazima radi zaštite od oborina, toplinskih i zvučnih utjecaja, požara te odvođenja atmosferskih taloga i difuzne pare

građevinarstvo

fasadna skela

pomoćna privremena građevina za obavljanje građevnih radova na visokim okomitim stijenkama građevina

građevinarstvo

fazonski komadi

dijelovi koji služe za izvedbu svih vrsta cjevovoda unutar objekata crpnih postaja

građevinarstvo

filtar

materijal koji sprečava iznošenje čestica sitnoga materijala u krupniji, a istodobno je dovoljno propustan za tečenje vode

građevinarstvo

filtar zdenca

filtar koji podupire stijenke bušotine zdenca istodobno propuštajući vodu u njega

građevinarstvo

filtracija

zadržavanje tla ili drugih čestica na koje djeluju hidrodinamičke sile, uz istodobno dopuštanje prolaza tekućinama u geotekstil i njemu srodne proizvode ili kroz njih

građevinarstvo

filtracija vode kroz tlo

tečenje vode ispod razine temeljne vode prouzročeno hidrauličkim gradijentom i razlikom potencijala

građevinarstvo

finišer

samohodni građevni stroj na gusjenicama ili gumenim kotačima za izvedbu cestovnih zastora, pista i plošnih tankih konstrukcija linijskih građevina

građevinarstvo