struna tražilica

image shadow

edometar

sprava u kojoj se mjeri promjena visine niskoga cilindričnog uzorka tla određenoga promjera uz porast opterećenja

građevinarstvo

edometarsko ispitivanje stišljivosti

utvrđivanje obilježjâ stišljivosti, konsolidacije i bujanja tla na cilindričnome uzorku u edometru

građevinarstvo

efektivna kohezija

vrijednost na dijagramu posmičnih i efektivnih normalnih naprezanja tla koja odgovara odsječku na osi posmičnih naprezanja dobivenom s pomoću pravca posmičnoga sloma

građevinarstvo

efektivna oborina

dio oborine pale na slijev koji sudjeluje u otjecanju vode

građevinarstvo

efektivni kut unutarnjega trenja

nagib plohe posmičnoga sloma određenoga materijala koji prikazuje omjer posmičnoga naprezanja i efektivnoga normalnog naprezanja pri kojemu se događa posmični slom

građevinarstvo

efektivno naprezanje

dio ukupnoga naprezanja koji se prenosi preko čvrstih čestica tla

građevinarstvo

ekohidrologija

grana znanosti koja proučava utjecaj hidroloških procesa na ekološke

građevinarstvo

ekonomičnost

pokazatelj ekonomskoga učinka poslovanja

građevinarstvo

ekonomika gradnje

dio mikroekonomije koji se bavi identificiranjem i optimiziranjem raspoloživih resursa

građevinarstvo

ekscentrično opterećenje kratkoga štapa

djelovanje sile na kratkome štapu izvan težišta presjeka

građevinarstvo