struna tražilica

image shadow

damper

veliko i snažno vozilo za prijevoz sipkih tereta do udaljenosti od nekoliko kilometara u teškim uvjetima gradilišnoga prometa

građevinarstvo

Darcyjev zakon

zakon slojevitoga procjeđivanja podzemnih voda kroz homogeno i izotropno tlo, prema kojemu je srednja brzina procjeđivanja proporcionalna hidrauličkomu padu

građevinarstvo

debljina pri određenome tlaku

udaljenost između referentne ploče na koju je položen uzorak i kontaktne plohe usporedne krute ploče koja na uzorak djeluje zadanim tlakom

građevinarstvo

deformacija

omjer između promijenjene vrijednosti i početne vrijednosti koje veličine

građevinarstvo

deformacija puzanja

ukupna deformacija uzorka podvrgnutoga konstantnomu opterećenju

građevinarstvo

delta

prostrano područje na ušću rijeke u more ili veće jezero gdje se zbog smanjene brzine i energije riječnih tokova taloži pretežni dio sedimenata koje su tokovi donijeli

građevinarstvo

deluvijalne naslage

padinske tvorevine nastale fizičko-kemijskom razgradnjom stijena, njihovom erozijom i kratkim gravitacijskim pomicanjem materijala

građevinarstvo

derivacijska hidroelektrana

hidroelektrana u kojoj se koncentracija pada ostvaruje provođenjem voda posebnim građevinama pored prirodnoga vodotoka u cijelosti ili djelomično

građevinarstvo

dezinfekcija

postupak kojim se smanjuje broj mikroorganizama koji bi mogli prouzročiti bolesti

građevinarstvo

dijagram momenata svijanja

grafički prikaz momenata svijanja unutar elementa koji su proizvod djelovanja opterećenja

građevinarstvo