struna tražilica

image shadow

bager

građevni stroj kojim se obavlja iskop materijala i njegov utovar u teretno vozilo

građevinarstvo

bager s povlačnom lopatom

standardni građevni bager kod kojega se krak i žica pokreću i upravljaju čeličnom užadi

građevinarstvo

bager sisavac

plovni bager za podvodni iskop koji materijal s dna usisava posebnim cijevima

građevinarstvo

bager vedričar

bager s više vedrica koje omogućuju neprekidan iskop zemljanih ili kamenih materijala

građevinarstvo

bankina

bočni dio krune ceste između kolnika i ruba krune na objema stranama kolnika

građevinarstvo

barijera

dio konstrukcije koji sprečava ili ograničava kretanje tekućina primjenom geosintetika

građevinarstvo

Bauschingerov efekt

reduciranje vlačne ili tlačne granice popuštanja nakon suprotnoga opterećenja koje izaziva i plastične deformacije

građevinarstvo

bazen

umjetno omeđeni vodni prostor na rijeci ili moru ili umjetno izdubeni prostor u terenu obložen betonom i ispunjen vodom

građevinarstvo

berma

dio poprečnoga presjeka ceste u usjeku, izgrađen od zemljanoga materijala i zasijan travom

građevinarstvo

beskonačni element

poopćenje konačnoga elementa koji se prostire u beskonačnost

građevinarstvo