struna tražilica

image shadow

žablji poklopac

uređaj za zatvaranje protoka vode u smjeru suprotnome normalnomu tečenju

građevinarstvo

željeznica

prometno sredstvo čija su vozila prisilno vođena određenim putom

građevinarstvo

željeznička pruga

jedan ili više kolosijeka kojima prometuju željeznička vozila

građevinarstvo

željeznički signal

uređaj s desne strane kolosijeka u smjeru kretanja vlaka koji svojim znakovima zabranjuje ili dopušta daljnju vožnju željezničkih vozila

građevinarstvo

željezničko-cestovni prijelaz

mjesto križanja željezničke pruge i ceste u istoj razini

građevinarstvo

životni ciklus projekta

skup projektnih faza koje su obično slijedne i ne preklapaju se, a čiji su nazivi i broj određeni nadzornim potrebama organizacije ili organizacija uključenih u projekt

građevinarstvo

žmurje

uski, dugi i vitki profilirani elementi od čelika koji se upotrebljavaju za osiguranje građevne jame od tlaka tla ili vode

građevinarstvo

županijska cesta

javna cesta koja povezuje županiju ili više njih

građevinarstvo