struna tražilica

image shadow

šiljata osnovica pilota

konusni oblik baze pilota kod zabijenih pilota koji omogućuje lakšu ugradnju

građevinarstvo

šipka za nabijanje

ravni čelični štap, zaobljen na jednome kraju, za natiskivanje uzorka tla ili betona u kalup za ispitivanje konzistencije

građevinarstvo

širina kolosijeka

udaljenost između unutarnjih rubova tračnica u kolosijeku koja se mjeri okomito na os kolosijeka 14 mm ispod glave tračnice

građevinarstvo

štapno sidro

element za armiranje koji se ugrađuje u stijensku masu s prednapinjanjem ili bez njega

građevinarstvo

štapno sidro s mehaničkim usidrenjem

štapno sidro koje ostvaruje nosivost s pomoću posmične čvrstoće dodira čelika sidra i stijene

građevinarstvo