struna tražilica

image shadow

zabrtvljeni valjni ležaj

valjni ležaj s ugrađenom brtvom na jednoj strani ili na objema stranama

strojarstvo

zahvatna linija

zajednička okomica na dva čelna profila zuba na mjestu njihova dodira

strojarstvo

zahvatna ravnina

ravnina koja sadržava zahvatne linije para spregnutih evolventnih cilindričnih zupčanika s usporednim osima

strojarstvo

zahvatni kut

tlačni kut na kinematskome polu

strojarstvo

zahvatni kut stožastoga zupčanika

tlačni kut u točki u kojoj profil zuba presijeca diobenu kružnicu

strojarstvo

zahvatni kut u čelnome presjeku

zahvatni kut u čelnoj ravnini

strojarstvo

zahvatni kut u normalnome presjeku

zahvatni kut u normalnoj ravnini

strojarstvo

zahvatni put

geometrijsko mjesto točaka dodira spregnutih profila zuba u čelnome presjeku

strojarstvo

zajednička visina zuba stožastoga zupčanog para

udaljenost između tjemenih kružnica spregnutih stožastih zupčanika mjerena na zajedničkoj izvodnici njihovih vanjskih dopunskih stožaca

strojarstvo

zajednička visina zuba zupčanoga para

udaljenost između tjemenih ploha spregnutih zupčanika mjerena duž spojnica središta zupčanika

strojarstvo