struna tražilica

image shadow

samonamjestiva ležajna ploča kućišta

ležajna ploča kućišta s kuglastom opterećenom bočnom površinom koja neutralizira stalno kutno odstupanje između osi ploče i osi kućišta

strojarstvo

samonamjestiva podložna ploča

ploča između samonamjestive ležajne ploče kućišta i oslone plohe na kućištu

strojarstvo

samonamjestivi klizni ležaj

klizni ležaj s mogućnošću samonamještanja u odnosu na nasuprotnu površinu

strojarstvo

samonamjestivi prsten kućišta

prsten između samonamjestivoga vanjskog ležajnog prstena i provrta u kućištu s kuglastom unutarnjom površinom

strojarstvo

samonamjestivi valjni ležaj

valjni ležaj s jednom kuglastom valjnom stazom koja omogućuje promjene nagiba osi unutarnjega prstena u odnosu na os vanjskoga prstena

strojarstvo

samonamjestivi vanjski prsten

vanjski ležajni prsten s kuglastom vanjskom površinom koja neutralizira stalno kutno odstupanje između osi prstena i osi kućišta

strojarstvo

samopodmazujući ležaj

klizni ležaj koji se podmazuje s pomoću materijala od kojega je izrađen, sastavnica samoga materijala ili krutih mazivih prevlaka

strojarstvo

savitljivo vratilo

vratilo sastavljeno od višeslojne žičane jezgre koja se vodi u savitljivoj kovinskoj cijevi

strojarstvo

savojni uskočni spoj s kvačicom

uskočni spoj čija se konzola s kvačicom na vrhu savija pri spajanju dijelova i nakon toga vraća u prvobitni oblik

strojarstvo

segment aksijalnoga kliznoga ležaja

dio segmentnoga aksijalnog kliznog ležaja koji prenosi opterećenje

strojarstvo