struna tražilica

image shadow

gibanje stick-slip

pojava izmjeničnoga relativnog klizanja i relativnoga mirovanja ili spontanoga izmjeničnog povećanja i smanjenja relativne brzine klizanja pri dinamičkome trenju

strojarstvo

glava zuba

dio zuba zupčanika između diobene i tjemene plohe

strojarstvo

glavina

ojačani središnji dio rotacijskoga strojnog elementa s otvorom za osovinu ili vratilo

strojarstvo

glavina spojke

dio spojke vezan s vratilom

strojarstvo

globoidni pužni vijak

pužni vijak globoidnoga oblika

strojarstvo

globoidni pužni zupčani par

pužni zupčani par globoidnoga pužnog vijka spregnutoga s globoidnim pužnim kolom

strojarstvo

globoidni varijator

tarni varijator s pogonskom i pogonjenom tarenicom globoidnoga oblika među kojima su okretljive pločaste tarenice

strojarstvo

globoidno pužno kolo

pužno kolo globoidnoga oblika

strojarstvo

gotova glava

glava sirove zakovice

strojarstvo

granična izmjera

izmjera kojom se određuju granice ležaja

strojarstvo