struna tražilica

image shadow

radikalna polimerizacija

lančana polimerizacija u kojoj su reaktivni funkcionalni uzorci radikali

kemija

rakel

nož za jednoliko nanošenje slojeva premaza ili namještanje debljine nanosa

kemijsko inženjerstvo

raskoljeni kalup

kalup s gnijezdom koje se sastoji od dviju ili više sastavnica koje su tijekom kalupljenja povezane vanjskim okvirom i koje se razdvajaju tijekom izbacivanja kalupljevine

strojarstvo

raslojavanje

odvajanje slojeva laminata zbog pogrešaka u vezivnome sloju

kemijsko inženjerstvo

raspodjela molekulnih masa

relativna količina molekula različitih molekulnih masa zastupljenih u polimeru

kemija

raspor

udaljenost dvaju susjednih valjaka kalandra ili slična stroja

kemijsko inženjerstvo

raspršivanje

istodobno nanošenje pretpolimera, katalizatora i rezanih vlakana na kalup, žig ili podlogu

strojarstvo

rastezljivost

istezanje koje materijal može ostvariti pri određenim uvjetima rasteznoga opterećenja

strojarstvo

rastezna čvrstoća

omjer najveće rastezne sile i početne ploštine ispitka

strojarstvo

rastezna viskoznost

omjer razlike između uzdužnoga i poprečnoga naprezanja i brzine rastezanja pri kontinuiranome jednoosnom protoku

strojarstvo