struna tražilica

image shadow

paket sita

žičana tkanja smještena u ulaznome dijelu glave ekstrudera namijenjena filtriranju taljevine i/ili postizanju povratnoga tlaka

kemijsko inženjerstvo

palište

najniža temperatura materijala pri kojoj je moguće potaknuti neprestano izgaranje u propisanim ispitnim uvjetima

kemijsko inženjerstvo

paljenje

iniciranje izgaranja

kemijsko inženjerstvo

parametar topljivosti

pokazatelj topljivosti polimera u određenome otapalu

kemijsko inženjerstvo

parni autoklav

autoklav čije se polimeriziranje i/ili umreživanje odvija djelovanjem pare

kemijsko inženjerstvo

peptizator

sastojak koji olakšava preradbu kaučukovih smjesa, pospješuje razgradnju lanaca u smjesi i tvar je za unutrašnje podmazivanje

kemijsko inženjerstvo

perfluor(etilen/propilenska) plastika

plastika na osnovi kopolimera tetra-fluoretilena i heksafluor-propilena

kemijsko inženjerstvo

periodična kopolimerizacija

polimerizacija kojom nastaje periodički kopolimer

kemijsko inženjerstvo

periodični kopolimer

kopolimer čije se makromolekule sastoje od više od dvaju različitih, pravilno raspoređenih monomera

kemijsko inženjerstvo

pigment

netopljivi sastojak koji daje boju

kemijsko inženjerstvo