struna tražilica

image shadow

obiranje

povišenje koncentracije najmanje jedne disperzne faze s pomoću djelomičnoga i reverzibilnoga izdvajanja

kemijsko inženjerstvo

obradak

pripremak namijenjen obradbi izobličenjem i/ili razdvajanjem

kemijsko inženjerstvo

obradba odvajanjem čestica

oblikovanje mehaničkim odvajanjem čestica kao što je bušenje, glodanje, brušenje, probijanje, provlačenje, pjeskarenje, rezanje, izrezivanje i narezivanje

kemijsko inženjerstvo

obujamna stlačivost

relativno smanjenje obujma zbog hidrostatičkoga tlaka

kemijsko inženjerstvo

očvršćivalo

tvar koja potiče reakciju očvršćivanja ili upravlja njome

kemijsko inženjerstvo

očvršćivanje

mijenjanje pretpolimerne ili polimerne strukture u stabilno stanje koje udovoljava uporabnim uvjetima ljepila što dovodi do poboljšanja čvrstoće

kemijsko inženjerstvo

odskočna elastičnost

bezdimenzijska veličina omjera izlazne i ulazne energije mase koja je udarila u ispitak

kemijsko inženjerstvo

odvajalo kalupljevine

tvar koja se nanosi na stijenke kalupne šupljine ili se dodaje polimernom materijalu radi lakšega odvajanja kalupljevine od stijenke kalupne šupljine

kemijsko inženjerstvo

odzračivanje

kratkotrajno otvaranje kalupa ili preše na početku očvršćivanja radi lakšega oslobađanja hlapljivih sastojaka

kemijsko inženjerstvo

ojačana plastika

plastika ojačana raznovrsnim ojačavalima čija je čvrstoća bitno veća od čvrstoće osnovne plastike

kemijsko inženjerstvo