struna tražilica

image shadow

makromer

monomer koji može biti polimer ili oligomer

kemijsko inženjerstvo

makromolekula

velika organska ili anorganska molekula

kemijsko inženjerstvo

maseni polimer

polimer čije se molekule sastoje od međusobno linearno povezanih blokova

kemija

maseni protok taljevine

količina plastomera istisnuta u jedinici vremena pri određenim uvjetima

kemijsko inženjerstvo

masticiranje

proces nepovratnoga snižavanja molekulne mase kaučuka djelovanjem mehaničke energije i atmosferskoga kisika

kemijsko inženjerstvo

mastikacija

spontana pojava nepovratnoga snižavanja molekulne mase kaučuka djelovanjem mehaničke energije i atmosferskoga kisika

kemijsko inženjerstvo

mat

proizvod načinjen od beskonačnih ili rezanih vlakana ili struka međusobno vezan u oblik ploče

kemijsko inženjerstvo

matična smjesa

dobro dispergirana smjesa polimerizata i visokoga udjela jednoga sastojka ili više njih u određenome omjeru

kemija

matrica

tvar u koju je što ugrađeno ili koja povezuje sastojke smjese

kemijsko inženjerstvo

međunarodni stupanj tvrdoće gume

mjera tvrdoće čija se veličina određuje iz dubine prodiranja posebno oblikovanoga utiskivala u ispitak pri određenim uvjetima

kemijsko inženjerstvo