struna tražilica

image shadow

laminacija

nanošenje sloja laminata

kemijsko inženjerstvo

laminat

tvorevina načinjena povezivanjem više slojeva materijala

kemijsko inženjerstvo

laminatna ploča

tvorevina načinjena od slojeva papira, tkanine, drva ili pusta povezanih u oblik lista ili ploče

kemijsko inženjerstvo

laminiranje

povezivanje dvaju ili više slojeva materijala

kemijsko inženjerstvo

lančana polimerizacija

polimerizacija tijekom koje se rast polimernoga lanca ostvaruje lančanim reakcijama između monomera i reaktivnih mjesta polimernoga lanca uz regeneraciju reaktivnih mjesta na kraju svakoga koraka

kemija

lateks

koloidna vodena disperzija ili emulzija polimernih mikročestica

kemijsko inženjerstvo

ligninska plastika

plastika na osnovi ligninske smole

kemijsko inženjerstvo

lijepljeni spoj

prostor ispunjen ljepilom među dijelovima koji se lijepe ili u lijepljenoj tvorevini

kemijsko inženjerstvo

lijepljenje

spajanje površine dijelova materijala s pomoću ljepila

kemijsko inženjerstvo

lijevak za punjenje stroja

spremnik u obliku lijevka smješten na otvoru za punjenje ubrizgavalice ili ekstrudera

kemijsko inženjerstvo