struna tražilica

image shadow

impregniranje

dodavanje polimera ili monomera u obliku kapljevine, taljevine, disperzije ili otopine u pore ili šupljine osnovnoga materijala

kemijsko inženjerstvo

impulsno zataljivanje

povezivanje dijelova kojima su površine izložene brzomu impulsnom zagrijavanju i tlaku

strojarstvo

inertno punilo

tvar koja služi zamjeni osnovnoga polimera

kemijsko inženjerstvo

inherentna viskoznost

omjer prirodnoga logaritma relativne viskoznosti i koncentracije polimera

kemijsko inženjerstvo

inhibitor

tvar koja usporava kemijsku reakciju

kemijsko inženjerstvo

intrinzična viskoznost

granična vrijednost reducirane viskoznosti

kemijsko inženjerstvo

injekcijsko prešanje

cikličko praoblikovanje ubrizgavanjem polimerne tvari potrebne smične viskoznosti iz jedinice za pripremu u temperiranu kalupnu šupljinu

kemijsko inženjerstvo

injekcijsko puhanje

pravljenje šupljih tijela preoblikovanjem pripremaka načinjenih injekcijskim prešanjem

kemijsko inženjerstvo

ionomer

polielektrolit koji se sastoji od više ionskih skupina

kemijsko inženjerstvo

ionska polimerizacija

lančana polimerizacija kod koje aktivni krajevi rastućih polimernih lanaca nose negativni ili pozitivni naboj

kemijsko inženjerstvo