struna tražilica

image shadow

hibrid

materijal načinjen od dviju ili više različitih vrsta materijala ili vlakana

kemijsko inženjerstvo

hidrolitički razgradljiva plastika

plastika čija je razgradnja posljedica hidrolize

kemijsko inženjerstvo

hladno očvršćivanje

prešanje u kojemu se kalupljenje odvija pri sobnoj temperaturi, a očvršćivanje postupno pri povišenim temperaturama

kemijsko inženjerstvo

hladno tečenje

polagani prirast deformacije zbog djelovanja gravitacijske sile pri sobnoj temperaturi ili temperaturi nižoj od sobne

kemijsko inženjerstvo

hladno umreživanje

umreživanje pri sobnoj temperaturi

kemijsko inženjerstvo

homopolimer

polimer načinjen od samo jedne vrste monomera

kemijsko inženjerstvo

homopolimerizacija

polimerizacija kojom nastaju homopolimeri

kemija