struna tražilica

image shadow

gelatizacija

proces tijekom kojega nastaje gelna struktura materijala

kemija

gelator

tvar koja potiče stvaranje gela

kemijsko inženjerstvo

gelište

temperatura pri kojoj kapljevina pokazuje viskozno-elastična svojstva

kemija

glava ekstrudera

element ekstrudera koji povezuje cilindar i alat za ekstrudiranje

kemijsko inženjerstvo

glavni lanac

linearni dio makromolekule na koji se vežu svi ostali lanci različitih dužina

kemijsko inženjerstvo

gnijezdo

dio kalupa u kojemu se oblikuje geometrijski oblik tvorevine

kemijsko inženjerstvo

gnjetilica

miješalica koja se koristi pri pripravi srednjoviskoznih i visokoviskoznih smjesa

kemijsko inženjerstvo

grana

oligomerna ili polimerna grana koja izlazi iz glavnoga lanca

kemijsko inženjerstvo

granica izdržljivosti

najveće titrajno naprezanje pod kojim ispitak izdrži beskonačni ili propisani broj ciklusa bez pojave loma

kemijsko inženjerstvo

granica proporcionalnosti

najviša vrijednost naprezanja do kojega je istezanje proporcionalno naprezanju

kemijsko inženjerstvo