struna tražilica

image shadow

faktis

čvrsta tvar koja olakšava rukovanje neumreženim kaučukovim smjesama, omogućuje dobro dispergiranje punila i ostalih dodataka, poboljšava apsorptivnost, snižava viskoznost i poboljšava preradljivost te čvrstoću kaučukove smjese

kemijsko inženjerstvo

faktor dielektričnih gubitaka

gubitci u dielektriku pri periodično promjenljivome polju

kemijsko inženjerstvo

faktor stlačivanja

omjer obujma tvari koja se stavlja u kalup i obujma proizvoda nakon vađenja iz kalupa

kemijsko inženjerstvo

faktor trenja

omjer sile trenja i sile kojom tijelo djeluje na podlogu

kemijsko inženjerstvo

fenol-formaldehidna smola

smola načinjena polikondenzacijom fenola i formaldehida

kemijsko inženjerstvo

film

beskonačni trak određene širine i male debljine

kemijsko inženjerstvo

fleksibilni

koji se lagano preklapa, pregiba, uvija i svija

kemijsko inženjerstvo

flokulant

tvar koja se dodaje lateksu da izazove flokulaciju

kemijsko inženjerstvo

fluorna plastika

plastika na osnovi polimerizata načinjena od monomera koji sadržavaju jedan atom ili više atoma fluora ili kopolimeri takva monomera s ostalim monomerima u kojima fluormonomeri čine većinski udio u masi

kemijsko inženjerstvo

folija

beskonačni trak određene širine i debljine od 0,2 do 2 mm

kemijsko inženjerstvo