struna tražilica

image shadow

ekstrudat

proizvod estrudiranja

kemijsko inženjerstvo

ekstruder

stroj koji s pomoću pužnoga vijka smještena u cilindru za taljenje priprema taljevinu i protiskuje ju kroz mlaznicu propisanoga oblika

kemijsko inženjerstvo

ekstrudiranje

postupak praoblikovanja protiskivanjem kapljastoga polimera kroz mlaznicu

kemijsko inženjerstvo

elastična deformacija

dio ukupne deformacije koja nestaje nakon prestanka djelovanja naprezanja

kemijsko inženjerstvo

elastomer

netaljiv, netopljiv i bubriv materijal rahlo prostorno umreženih makromolekula

kemijsko inženjerstvo

elastoplastomer

taljiv, topljiv i bubriv materijal rahlo prostorno umreženih makromolekula

kemijsko inženjerstvo

elastoviskoznost

svojstvo materijala koje mu omogućuje da tijekom zagrijavanja do određenoga temperaturnog područja omekša, a zatim hlađenjem očvrsne

kemijsko inženjerstvo

emulgator

površinski aktivna tvar koja olakšava rukovanje disperzijama dviju nepotpuno smješljivih kapljevina, smjesama kapljevine i čvrstih tvari ili olakšava suspendiranje nesmješljive kapljevine u vodenoj otopini, snižavajući granične napetosti među dvjema fazama

kemijsko inženjerstvo

emulzijska polimerizacija

polimerizacija jednoga monomera ili više njih u emulzijskoj fazi tijekom koje se monomeri netopljivi u vodi prevode u stanje emulzije s pomoću emulgatora

kemijsko inženjerstvo

entropijska elastičnost

svojstvo polimera koje se temelji na elastičnosti molekula, a povezuje se s promjenom konformacije polimernih molekula

kemijsko inženjerstvo