struna tražilica

image shadow

deflokulator

tvar koja rastvara aglomerat na početne čestice ili sprečava njihovo povezivanje i stvaranje aglomerata

kemija

deformacija

omjer između produljenja i početne mjerne duljine epruvete

kemijsko inženjerstvo

degradacijski zamor

pogoršanje svojstava ispitka prouzročeno cikličkim opterećenjem

kemijsko inženjerstvo

depolimerizacija

proces razdvajanja polimera na sastavne monomere ili na polimere niže relativne molekulne mase

kemijsko inženjerstvo

deranje

razdvajanje zbog sila koje djeluju u suprotnim smjerovima

kemijsko inženjerstvo

dibutil-ftalatni apsorpcijski broj

najmanji obujam dibutil-ftalata koji apsorbira zadana masa čađe potreban da se stvori plastičasta mješavina koja ima potrebna reološka svojstva

kemijsko inženjerstvo

dielektrično zavarivanje

zavarivanje plastike djelovanjem visokoga napona i frekvencije

strojarstvo

dienski kaučuk

kaučuk s nezasićenim glavnim ugljikovim lancem koji potječe od butadiena ili supstituiranoga butadiena

kemija

diferencijalna pretražna kalorimetrija

toplinska metoda određivanja temperature i toplinskih tokova povezanih s faznim i ostalim prijelazima u materijalima

kemijsko inženjerstvo

diferencijalna toplinska analiza

toplinska metoda mjerenja fizikalne i kemijske promjene ispitka

kemijsko inženjerstvo