struna tražilica

image shadow

C-stanje

završno stanje stvaranja duromernih materijala tijekom kojega zbog kemijskih reakcija dolazi do očvršćivanja i nastanka netaljiva i netopljiva materijala

kemijsko inženjerstvo

celulozni acetobutirat

miješani celulozni ester na osnovi octene i maslačne kiseline

kemija

celulozni acetopropionat

miješani celulozni ester na osnovi octene i propionske kiseline

kemija

celulozni nitrat

celulozni ester na osnovi dušične kiseline

kemija

celulozni propionat

celulozni ester na osnovi propionske kiseline

kemija

centrifugalno kalupljenje

postupak praoblikovanja plastomernih prahova kojim se vrtnjom proizvode cilindrične šuplje tvorevine

strojarstvo

centrifugalno lijevanje

postupak praoblikovanja plastomernih otopina i plastifikata kojim se vrtnjom dobivaju šuplje cilindrične tvorevine

strojarstvo

cijepljeni kopolimer

polimer koji čine više od jedne vrste monomera

kemija

cijepljeni polimer

polimer čije se molekule sastoje od jednoga bloka ili više vrsta blokova vezanih postrance na glavni lanac pri čemu je konstitucija i konfiguracija postranih lančastih blokova različita od glavnoga lanca

kemija

ciklička makromolekula

makromolekula prstenasta oblika ili dio makromolekule prstenasta oblika razmjerno velike molekulne mase

kemijsko inženjerstvo