struna tražilica

image shadow

B-stanje

međufaza kemijske reakcije stvaranja duromernih materijala u kojoj duromerni pretpolimer u dodiru s otapalom i omekšivalom zagrijavanjem bubri, ali se ne može potpuno otopiti

kemijsko inženjerstvo

benzil-celuloza

celulozni benzil-eter

kemija

biorazgradljiva plastika

plastika koja se može razgraditi s pomoću prirodnih mikroorganizama

kemija

blokni kopolimer

kopolimer koji sadržava više od jedne vrste mera povezanih u blokove kovalentnim vezama

kemija

briket

geometrijski definirani oblik tvari ili materijala male mase, približno istoga oblika i izmjera kao gotova tvorevina, koji služi kao materijalni ulaz u proces kalupljenja ili ekstrudiranja

kemijsko inženjerstvo

briketiralica

stroj za izradbu briketa

kemijsko inženjerstvo

brzina umreživanja

brzina kojom se odvija proces umreživanja kaučukovih smjesa

kemijsko inženjerstvo

bubrenje ekstrudata

razlika izmjera presjeka ekstrudata i odgovarajućega presjeka mlaznice

kemijsko inženjerstvo