struna tražilica

image shadow

taloženje

odvajanje krutih čestica od kapljevine zasnovano na razlikama u gustoći, djelovanjem gravitacije ili centrifugalne sile

strojarstvo

taložni tank

posuda za skladištenje na tankerima u kojoj se prikuplja mješavina vode i nafte nastala pranjem brodskih tankova

strojarstvo

taložni tank goriva

taložni tank u kojemu se iz nepročišćenoga teškog goriva talože grube nečistoće i voda

strojarstvo

taložni tank mazivoga ulja

taložni tank u kojemu se iz mazivoga ulja odvaja voda i talože grube nečistoće

strojarstvo

tank

posuda za skladištenje tekućina ili plinova

strojarstvo

tank goriva

tank koji je namijenjen za privremeno skladištenje goriva

strojarstvo

tank mazivoga ulja

tank koji je namijenjen za skladištenje mazivoga ulja

strojarstvo

tank mazivoga ulja za cilindre

tank koji je namijenjen za skladištenje mazivoga ulja za cilindre

strojarstvo

tank napajne vode

tank koji je namijenjen za skladištenje napajne vode

strojarstvo

tank onečišćenoga goriva

tank koji je namijenjen za skladištenje ostatka onečišćenoga goriva nakon pročišćivanja goriva

strojarstvo