struna tražilica

image shadow

kabel

izolirani električni vod s jednim vodičem ili više njih unutar zajedničkoga plašta

strojarstvo

kaljenje

toplinska obradba brzim hlađenjem kaljivih čelika

temeljne tehničke znanosti

kaljuža

donji dio brodskoga skladišta, tankova i strojarnice

strojarstvo

kaljužna pumpa

pumpa koja služi za pražnjenje kaljužnih zdenaca

strojarstvo

kaljužna voda

mješavina iscurenih tekućina u najnižim prostorima broda koja se više ne može upotrijebiti

strojarstvo

kaljužni zdenac

zdenac za prikupljanje fluida razlivenih po pokrovu dvodna

strojarstvo

kaskadni generator

generator veoma visokoga istosmjernog napona

elektrotehnika

katoda

negativna elektroda u elektrolitskome članku

elektrotehnika

kavezni elektromotor

elektromotor asinkrone izvedbe koji ima rotorski namotaj u obliku kaveza

elektrotehnika

kavezni namotaj

namotaj rotora asinkronoga elektromotora sastavljen od vodljivih štapova čiji su krajevi na objema stranama spojeni vodljivim prstenovima ili pločama

elektrotehnika