struna tražilica

image shadow

indeks viskoznosti

broj koji na ljestvici viskoznosti pokazuje reakciju ulja na zagrijavanje

strojarstvo

indicirani toplinski stupanj djelovanja

omjer toplinskoga ekvivalenta inducirane snage motora i topline stvarno dovedene motoru

strojarstvo

indikatorski dijagram

grafički prikaz promjene tlaka u cilindru stapnoga stroja u ovisnosti o obujmu za jedan radni ciklus

strojarstvo

indikatorski pipac

zaporni element koji spaja kompresijski prostor cilindra s okolnom atmosferom ili s indikatorom

strojarstvo

induktorski elektromotor

sinkroni elektromotor s trajnim magnetima na rotoru

elektrotehnika

inspektor

stručna osoba koja po nalogu brodara, naručitelja, klasifikacijske ustanove ili drugoga nalogodavca pregledava brod, njegove pogone i uređaje radi utvrđivanja stanja u kojemu se nalaze

strojarstvo

iscurenje bijele kovine

oštećenje ležajnih blazinica koje se očituje izobličenjem gornjega sloja ili potpunim rastapanjem zbog djelovanja topline

strojarstvo

iskrenje

stvaranje električnoga luka

elektrotehnika

iskrohvatač

naprava u sustavu ispušnih plinova za zadržavanje iskara

strojarstvo

ispad energetičkoga sustava

kvar na glavnome energijskom napajanju broda

elektrotehnika