struna tražilica

image shadow

galvanska struja

istosmjerna struja koja nastaje kemijskim ili elektrobiološkim djelovanjem

elektrotehnika

generator

rotacijski stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu

elektrotehnika

glava cilindra

odljevak koji nepropusno zatvara kompresijski prostor cilindra

strojarstvo

glava motora

dio motora koji pokriva više cilindara, vijcima pričvršćen za blok motora

strojarstvo

glavna razvodna ploča

element brodske električne centrale koji služi za razvođenje električne energije posrednim i skupnim pločama ili neposredno trošilima

elektrotehnika

glavna turbina

osnovni pogonski stroj na brodu

strojarstvo

glavni kotao

kotao u kojemu se proizvodi para za pogon glavnoga pogonskog parnog stroja

strojarstvo

glavni parni ventil

ventil na izlazu pare iz kotla

strojarstvo

glavni pogonski stroj

stroj s pomoću kojega se brod kreće

strojarstvo

glodanje

strojna obradba odvajanjem čestica s pomoću glodalice

temeljne tehničke znanosti