struna tražilica

image shadow

fazni vodič

električni vodič kojim protječe fazna struja

elektrotehnika

filtar

naprava koja zadržava krute čestice i nečistoću te održava radni fluid čistim

strojarstvo

filtar balasta

filtar koji zadržava krute nečistoće iz balastne vode

strojarstvo

filtar goriva

filtar koji zadržava krute nečistoće iz goriva

strojarstvo

filtar mazivoga ulja

filtar koji zadržava krute nečistoće iz mazivoga ulja

strojarstvo

filtar morske vode

filtar koji zadržava krute nečistoće iz morske vode

strojarstvo

filtar pare

filtar koji zadržava krute nečistoće i kapljice iz pare

strojarstvo

filtar zraka

filtar koji zadržava grube nečistoće iz zraka

strojarstvo

filtar zraka za instrumente

filtar koji zadržava nečistoće stlačenoga zraka za instrumente

strojarstvo

fini filtar goriva

filtar s uloškom za fino pročišćivanje goriva

strojarstvo