struna tražilica

image shadow

labijalni luk

žičani luk koji s vestibularne strane usta prati tok usana, a upotrebljava se u ortodonciji ili stomatološkoj protetici

dentalna medicina

labioplastika

kirurško ispravljanje oštećenja usana

dentalna medicina

laboratorijski testovi

testovi koji se sastoje od fizičkih pretraga krvi, tkivnih tekućina i tkiva, a provode se biokemijskim, imunskim ili drugim metodama specifičnima za bolest na koju se sumnja

temeljne medicinske znanosti

laceracija gingive

plitka ili duboka rana na usnoj sluznici nastala kao razderotina ili djelovanjem oštra predmeta

dentalna medicina

laktobacil

mikroorganizam iz roda velikih, gram-pozitivnih asporogenih bakterija štapićasta oblika

kliničke medicinske znanosti

laktoferin

protein žlijezda slinovnica koji nije zasićen željezom

temeljne medicinske znanosti

laktoza

disaharid građen od glukoze i galaktoze

temeljne medicinske znanosti

Lambertov zakon

zakon koji pokazuje da svaki pojedini sloj materijala upija jednak dio svjetlosti koja prolazi kroz taj materijal

dentalna medicina

lamina dura

linija nepropusna za rendgenske zrake koja odgovara sitastomu dijelu alveole

temeljne medicinske znanosti

lamina propria

dio usne sluznice koji se nalazi pod višeslojnim pločastim epitelom, a od kojega ga razdvaja bazalna opna

temeljne medicinske znanosti