struna tražilica

image shadow

Jacksonova kvačica

lijevano ili žičano retencijsko sredstvo djelomične proteze s dvama interdentalnim krakovima

dentalna medicina

jagodična kost

mala čvrsta kost lica koja čini podlogu jagodice

temeljne medicinske znanosti

jagodični izdanak gornje čeljusti

izdanak gornje čeljusti smješten između njezine prednje i stražnje strane

temeljne medicinske znanosti

jagodični luk

luk koji nastaje spajanjem sljepoočnoga izdanka jagodične kosti i jagodičnoga izdanka sljepoočne kosti

temeljne medicinske znanosti

jagodični živac

pobočna grana živca gornje čeljusti koja se odvaja u krilno-nepčanoj udubini i dijeli u dva kraka koji inerviraju kožu sljepoočnoga područja i kožu obraza

temeljne medicinske znanosti

jaka bol

bol povezana s izrazitim reakcijama pacijenta na provokaciju bolnoga područja

dentalna medicina

jamica

mala šiljasta udubina na površini zuba smještena na spojištu dviju ili više razvojnih brazda ili na njihovu završetku

temeljne medicinske znanosti

japanski vosak

žuti žilavi i ljepljivi vosak biljnoga podrijetla koji se lako oblikuje

dentalna medicina

jedinstveno složeni odontom

novotvorina u kojoj su prisutna sva kalcificirana zubna tkiva, nepravilne građe i slabije diferencijacije od normalnih zubnih tkiva, čahurom odijeljena od ostatka kosti

dentalna medicina

jednočeljusna ortodontska naprava

ortodontska naprava koja djeluje na jednu čeljust

dentalna medicina