struna tražilica

image shadow

facijalni

koji se odnosi na lice

temeljne medicinske znanosti

fagocitoza

unošenje mikroskopski vidljivih čestica u citoplazmu i njihova razgradnja s pomoću lizosoma

temeljne medicinske znanosti

fantomska glava

umjetna glava koja se upotrebljava za pretkliničke studentske vježbe na studiju stomatologije

dentalna medicina

fantomski bol

pojava pri kojoj čovjek osjeća dio tijela koji nema jer je uklonjen operacijom

dentalna medicina

farmaceutsko međudjelovanje lijekova

mijenjanje djelovanja jednoga lijeka drugim lijekom, koje se odvija u farmaceutskome pripravku izvan bolesnika

temeljne medicinske znanosti

farmacija

znanost koja se bavi priređivanjem lijekova

temeljne medicinske znanosti

farmakodinamičko međudjelovanje lijekova

mijenjanje djelovanja jednoga lijeka drugim lijekom na mjestu djelovanja lijeka na receptorima stanica bolesnika

temeljne medicinske znanosti

farmakodinamika

grana farmakologije koja proučava promjene što ih lijek izaziva na biološkome objektu i mehanizam tih promjena

temeljne medicinske znanosti

farmakokinetičko međudjelovanje lijekova

utjecaj jednoga lijeka na apsorpciju, distribuciju, biotransformaciju ili izlučivanje drugoga lijeka

temeljne medicinske znanosti

farmakokinetika

grana farmakologije koja proučava što se zbiva s lijekom u tijelu i vremenski tijek toga procesa

temeljne medicinske znanosti