struna tražilica

image shadow

bajunetna kliješta

kliješta za vađenje pojedinačnih korijena zuba čije se hvatalo sastoji od dvaju dijelova zaobljenih završetaka međusobno položenih pod pravim kutom

dentalna medicina

baktericid

sredstvo koje uništava bakterije

temeljne medicinske znanosti

baktericidan

koji uništava bakterije

temeljne medicinske znanosti

baktericidni antibiotik

antibiotik koji uništava bakterije i upotrebljava se u liječenju različitih infekcija

temeljne medicinske znanosti

bakterija

jednostanični mikroorganizam veličine 0,2 – 10 nm koji prebiva u jednostavnim zajednicama

kliničke medicinske znanosti

bakterijemija

prisutnost bakterija u krvi

temeljne medicinske znanosti

bakterijska aglutinacija

nagomilavanje bakterija u prisutnosti osobitoga protutijela

kliničke medicinske znanosti

bakterijska kolagenaza

kolagenaza koju stvaraju bakterije i koja izaziva razgradnju potpornoga zubnog aparata

temeljne medicinske znanosti

bakterijski sijaloadenitis

upala žlijezda slinovnica prouzročen bakterijama

dentalna medicina

bakteriofag

mikroorganizam koji napada bakterije i može ih uništiti

kliničke medicinske znanosti