struna tražilica

image shadow

zadržavanje nečistoće

zaostajanje nečistoće iz tla na površini suhoga sloja premaza nakon primjene jednostavnoga postupka pranja

kemijsko inženjerstvo

zaklanjanje

privremeno zaštićivanje dijelova površine na koje se ne nanosi premaz

kemijsko inženjerstvo

zaostala ljepljivost

svojstvo suhoga sloja premaza da ostane ljepljiv nakon preporučenoga razdoblja sušenja ili otvrdnjivanja

kemijsko inženjerstvo

zapornik istosmjerne struje

uređaj u električnome krugu koji omogućuje tijek izmjenične struje u obama smjerovima, a zaustavlja ili osjetno smanjuje tijek istosmjerne struje

kemijsko inženjerstvo

zapunjivač

pastozni materijal namijenjen uklanjanju neravnina s podloge prije nanošenja premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo

zasićena kalomelna elektroda

referentna elektroda od žive i živina klorida u zasićenoj otopini kalijeva klorida

kemijsko inženjerstvo

zaštićena konstrukcija

konstrukcija na kojoj se djelotvorno primjenjuje katodna zaštita

kemijsko inženjerstvo

zaštita narinutom strujom

elektrokemijska zaštita kod koje je zaštitna struja postignuta s pomoću vanjskoga izvora struje

kemijsko inženjerstvo

zaštita od korozije

tehnološki postupci mijenjanja korozivnih uvjeta u korozijskome sustavu radi smanjenja korozijske brzine

kemijsko inženjerstvo

zaštitna atmosfera

umjetna atmosfera čija je korozivnost smanjena uklanjanjem korozivnih tvari ili dodatkom korozijskoga inhibitora

kemijsko inženjerstvo