struna tražilica

image shadow

vanjski sloj

sloj hidratiziranih metalnih oksida koji čini vanjski dio pasivacijskoga sloja nastao na površini zaštitnoga sloja

kemijsko inženjerstvo

vapnenačka naslaga

sloj netopljivih kemijskih spojeva koji se izlučuje na površini katodno zaštićene konstrukcije

kemijsko inženjerstvo

vezani kloridi

kloridi u pornoj vodi betona koji ne utječu na koroziju armature jer su kemijski vezani u spojeve

građevinarstvo

vezivo

nehlapljivi dio smole koji tvori suhi sloj

kemijsko inženjerstvo

vibracijska korozija

korozija koja je ubrzana djelovanjem oscilacijskoga sklizanja površina u dodiru

kemijsko inženjerstvo

vinilna smola

umjetna smola koja nastaje reakcijom polimerizacije ili kopolimerizacije monomera koji sadržavaju vinilne skupine

kemijsko inženjerstvo

viskoznost

svojstvo tekućine da se opire relativnom gibanju unutar same sebe

kemijsko inženjerstvo

visokonaponski ispitivač poroznosti

ispitivač poroznosti s pomoću kojega se pronalaze šupljine u suhome sloju premaza debljem od 500 mikrometara primjenom visokoga napona na sloj

kemijsko inženjerstvo

višekomponentni proizvod

premazni materijal koji se dostavlja u dvjema sastavnicama ili više odvojenih sastavnica pomiješanih prije uporabe u omjerima koje je propisao proizvođač

kemijsko inženjerstvo

vlažna abrazivna obradba

obradba mlazom suspenzije koja sadržava čestice abraziva

strojarstvo