struna tražilica

image shadow

Tafelov dijagram

dijagram koji u polulogaritamskome koordinatnom sustavu potencijal – logaritam gustoće struje prikazuje Tafelov pravac

kemijsko inženjerstvo

Tafelov pravac

ravni dio polarizacijske krivulje dobivene polarizacijom metala najmanje 50 mV od potencijala otvorenoga strujnog kruga

kemijsko inženjerstvo

Tafelova konstanta

nagib Tafelova pravca

kemijsko inženjerstvo

taložni inhibitor

korozijski inhibitor koji izaziva taloženje zaštitnoga sloja teško topljivih soli na površini metala

kemijsko inženjerstvo

tamnjenje

promjena boje površine metala zbog nastanka tankoga sloja korozijskih produkata

kemijsko inženjerstvo

tehnički sustav

skup povezanih dijelova ili sastavnica, čija svojstva ne djeluju pojedinačno, koji je sklopljen radi obavljanja kakve svrhovite zadaće

kemijsko inženjerstvo

tehnika pretražujućom referencijskom elektrodom

pretraživanja korozijom oštećene površine mjerenjem njezina potencijala u odnosu na referencijsku elektrodu smještenu na maloj udaljenosti od korozivne površine

kemijsko inženjerstvo

telurne struje

električne struje inducirane vremenski ovisnim promjenama Zemljina magnetskoga polja koje teku tlom ili oceanima i mogu protjecati kroz ukopane ili uronjene metalne konstrukcije

kemijsko inženjerstvo

temelj

premaz koji se prvi nanosi na podlogu radi povezivanja podloge i sljedećih slojeva

kemijsko inženjerstvo

temelj bogat cinkom

premazni materijal za željezo i čelik koji sadržava cinkov prah u količini koja omogućuje galvansko djelovanje suhoga sloja

kemijsko inženjerstvo