struna tražilica

image shadow

radionički temelj

zaštitni premazni materijal koji se nanosi na metalne dijelove u radionici prije završnih postupaka zaštite koji se izvode na mjestu ugradnje

kemijsko inženjerstvo

radna elektroda

elektroda u elektrokemijskome članku na kojoj se odvija elektrokemijska reakcija koja se proučava

kemijsko inženjerstvo

radno vrijeme

vrijeme uporabljivosti dvokomponentnoga premaznog materijala nakon miješanja

kemijsko inženjerstvo

Randlesov članak

ekvivalentni električni krug koji se sastoji od omskoga otpora otopine između radne i referencijske elektrode, polarizacijskoga otpora i kapaciteta dvosloja na granici fazā elektroda – elektrolit

kemijsko inženjerstvo

raspodjela potencijala

ovisnost električnoga potencijala o položaju unutar električnoga polja

kemijsko inženjerstvo

raspucavanje

nastajanje pukotina u suhome sloju premaza ili laka zbog starenja, unutrašnjega naprezanja ili iskrivljenosti podloge

kemijsko inženjerstvo

rastezljivost

svojstvo prevlake da podnese plastičnu deformaciju bez pucanja

strojarstvo

ravnotežni potencijal

elektrodni potencijal pri kojemu je elektrokemijska reakcija koja se odvija na elektrodi uravnotežena

kemijsko inženjerstvo

razdoblje do začetka korozije

razdoblje tijekom kojega dolazi do stvaranja uvjeta za početak djelovanja korozije, a armatura je još uvijek pasivna

građevinarstvo

razdoblje širenja korozije

razdoblje koje započinje depasivacijom armature, a završava dosezanjem određenoga stupnja oštećenja građevne konstrukcije

građevinarstvo