struna tražilica

image shadow

magljenje

mliječnobijelo obojenje koje se pojavljuje na visokosjajnim i prozirnim premazima

kemijsko inženjerstvo

makročlanak

korozijski članak u kojemu su anodna i katodna površina međusobno udaljene

građevinarstvo

martenzit

magnetična čvrsta otopina željezova karbida ili ugljika u željezu koja ima kristalnu građu u obliku prostorno centrirane kubne rešetke

kemijsko inženjerstvo

martenzitni nehrđajući čelik

nehrđajući čelik martenzitne građe koji sadržava 12 – 18 % kroma i 0,15 – 1,2 % ugljika

temeljne tehničke znanosti

masa otopine

dio otopine koji je udaljen od granica s plinom ili s čvrstom tvari i u kojemu nema utjecaja tih granica

kemijsko inženjerstvo

mat završna obradba

jednolika završna obradba fine strukture gotovo bez zrcalne refleksije

strojarstvo

materijal za brtvljenje

organski materijal koji tvori gipku, nepropusnu i neprekinutu zapreku između dviju susjednih površina

kemijsko inženjerstvo

matirajuće sredstvo

dodatak premaznomu materijalu koji smanjuje sjaj suhoga sloja

kemijsko inženjerstvo

matrica

metalna katoda koja se upotrebljava kao podloga pri elektrooblikovanju

strojarstvo

međusloj

sloj između temeljnoga i završnoga premaznoga sloja

kemijsko inženjerstvo