struna tražilica

image shadow

galvaniziranje

prevlačenje čeličnih ili željeznih predmeta metalima niskoga tališta

strojarstvo

galvanodinamičko ispitivanje

elektrokemijsko ispitivanje u troelektrodnome sustavu pri kojemu se struja između radne elektrode i protuelektrode brzo mijenja, a očitava se potencijal radne elektrode

kemijsko inženjerstvo

galvanostat

elektronički uređaj kojim se tijekom elektrokemijskoga ispitivanja uspostavlja i održava željena vrijednost struje te očitava elektrodni potencijal u troelektrodnome sustavu

kemijsko inženjerstvo

galvanostatička impulsna metoda

metoda s pomoću koje se određuje polarizacijski otpor izlaganjem armature kratkim galvanostatskim strujnim impulsima i mjerenjem odzivnoga potencijala

kemijsko inženjerstvo

galvanostatičko ispitivanje

elektrokemijsko ispitivanje u troelektrodnome sustavu pri kojemu se struja između radne elektrode i protuelektrode sporo mijenja, a očitava se potencijal radne elektrode

kemijsko inženjerstvo

galvanska korozija

korozija koju prouzročuje galvanski članak u korozijskome sustavu

kemijsko inženjerstvo

galvanska otpadna voda

industrijska otpadna voda koja nastaje u postupku elektroprevlačenja

strojarstvo

galvanska zaštita

elektrokemijska zaštita kod koje je zaštitna struja prouzročena galvanskim djelovanjem između katodno zaštićene konstrukcije i galvanske anode

kemijsko inženjerstvo

galvanski bubanj

šuplji duguljasti valjak koji je u vodoravnome položaju djelomično ili potpuno uronjen u elektrolit i kruži oko svoje osi

strojarstvo

galvanski niz

popis metala poredanih prema njihovim korozijskim potencijalima u određenome korozivnom okolišu

kemijsko inženjerstvo