struna tražilica

image shadow

faktor oštećenja prevlake

udio smanjenja zaštitne struje zbog primjene izolirajuće prevlake

kemijsko inženjerstvo

fazni kut

pomak sinusoide rezultirajuće struje u odnosu na signal potencijala pobude

kemijsko inženjerstvo

fenolftaleinski test

ispitivanje dubine karbonatizacije betona prskanjem otopinom fenolftaleina pri kojemu karbonatizirani dio ostaje bijele boje, a dio betona koji nije karbonatizirao postaje ljubičast

građevinarstvo

fenolna smola

umjetna smola nastala reakcijom polikondenzacije fenola, njegovih homologa i/ili derivata s aldehidima u formaldehidu

kemijsko inženjerstvo

ferit

željezo ili koja druga čvrsta faza u kojoj je najveći udio alfa-željeza

kemijsko inženjerstvo

feritni nehrđajući čelik

nehrđajući čelik feritne građe s visokim sadržajem kroma, u omjeru 12 – 30 %, i niskim sadržajem ugljika, u omjeru 0,01 – 0,2 %

temeljne tehničke znanosti

finoća mliva

raspodjela čestica pigmenta u premaznome materijalu s obzirom na njihovu veličinu

kemijsko inženjerstvo

fizička adsorpcija

adsorpcija kod koje je adsorbat fizički povezan s adsorbensom

kemijsko inženjerstvo

fizičko naparivanje

nanošenje metalne prevlake isparavanjem, a zatim kondenzacijom na površinu predmeta

strojarstvo

flokulacija

izdvajanje koloidnih čestica nakupljanjem u nakupine čestica do veličine pri kojoj dolazi do taloženja

strojarstvo