struna tražilica

image shadow

cementit

kristalni oblik željezova karbida

kemijsko inženjerstvo

ciklička voltametrija

polarizacija metala do potencijala započinjanja jamičaste korozije ili potencijala transpasivacije te ponovna depolarizacija radi određivanja pasivacijskoga potencijala

kemijsko inženjerstvo

ciklički voltamogram

dijagram koji prikazuje odnos potencijala i gustoće struje dobiven cikličkom voltametrijom

kemijsko inženjerstvo

cjelovito bojenje pri anodizaciji

elektrolitsko nanošenje obojenih anodnih oksidnih prevlaka na aluminijskim slitinama s pomoću elektrolita koji sadržavaju kiseline kao bojila

strojarstvo

corrodkote-ispitivanje

korozijsko ispitivanje za provjeru kakvoće ukrasne elektronanesene prevlake nikla s kromom ili bakra s niklom i kromom

strojarstvo

crni oksid

crna konverzijska prevlaka izgrađena od magnetita

strojarstvo

curenje

nastajanje mjestimičnih odstupanja u debljini sloja premaznoga materijala prouzročeno pomicanjem sloja prema dolje tijekom sušenja u okomitu ili nagnutu položaju

kemijsko inženjerstvo

cvjetanje

nastajanje kristalizirane naslage na površini sloja premaza zbog izbijanja topljivih soli iz unutrašnjosti sloja na površinu

kemijsko inženjerstvo