struna tražilica

image shadow

abraziv

anorganska tvar dovoljno tvrda da se može upotrijebiti za mehaničku obradbu površine

kemijsko inženjerstvo

adsorbiran

koji je kemijskim ili fizičkim silama povezan s površinom

kemijsko inženjerstvo

adsorpcija

kemijsko ili fizičko vezanje molekula plina, tekućine ili otopljenih krutina za površinu

kemijsko inženjerstvo

adsorpcijska izoterma

matematički ili grafički iskazana ovisnost količine tvari adsorbirane na nekoj površini iz plinovite faze ili iz otopine o tlaku te tvari u plinovitome stanju ili koncentraciji te tvari u otopini

kemijsko inženjerstvo

adsorpcijski inhibitor

korozijski inhibitor koji se adsorbira na površinu metala

kemijsko inženjerstvo

agregat

skup lako razdvojivih čestica pigmenta i/ili punila koje se dodiruju rubovima ili kutovima

kemijsko inženjerstvo

agregat

zrnast mineralni ili drugi sitan materijal koji pomiješan s kakvim vezivom služi za dobivanje betona

građevinarstvo

akrilna smola

umjetna smola koja nastaje polimerizacijom estera ili drugih derivata akrilne kiseline

kemijsko inženjerstvo

aktivno stanje

stanje metala u kojemu je elektrodni potencijal negativniji od potencijala u pasivnome stanju i koje je obilježeno znatnim povećanjem korozijske struje zbog pojave jednolike korozije

kemijsko inženjerstvo

aktivno-pasivni članak

korozijski članak u kojemu je anodna površina pasivirana

kemijsko inženjerstvo