struna tražilica

image shadow

Z-bozon

neutralni prijenosnik slaboga međudjelovanja

fizika

zacrnjenje filma

pojavljivanje tamnih pjega na filmu koji je izložen zračenju

fizika

zakočno zračenje

elektromagnetsko zračenje u obliku kontinuiranoga spektra rendgenskih valova koje emitiraju električki nabijeni brzi elektroni kad se usporavaju pri udaru u metal

fizika

zakon obrnutoga kvadrata

zakonitost prema kojoj se iznos gravitacijske odnosno elektrostatske sile između dvaju tijela smanjuje s kvadratom udaljenosti

fizika

zakon očuvanja

zakon koji tvrdi da ukupna vrijednost neke veličine u zatvorenome sustavu ostaje konstantna bez obzira na promjene koje se događaju unutar sustava

fizika

zakrivljeno zrcalo

neravna uglačana ploha koja reflektira svjetlost

fizika

zakrivljenost

odstupanje prostorvremena od ravnoga oblika pa stoga i od Euklidove geometrije

fizika

zalet

umnožak mase i brzine čestice

fizika

zalet fotona

omjer Planckove konstante i valne duljine pripadnoga elektromagnetskog zračenja

fizika

zalet tlaka zračenja

iznos zaleta koji svjetlost ili neko drugo elektromagnetsko zračenje predaje tijelu na koje pada, a razmjeran je energiji koju nosi zračenje

fizika