struna tražilica

image shadow

vaga s jednakim krakovima

uređaj za mjerenje mase usporedbom momenata sila na krajevima poluge jednakih krakova

fizika

vakuum

prazan prostor u kojemu nema nikakvih čestica ni zračenja

fizika

vakuumska cijev

elektronički element strujnoga kruga koji djeluje na načelu termionske emisije, sastoji se od dviju ili više elektroda u staklenoj cijevi iz koje je isisan zrak

fizika

val

poremećaj koji se širi prostorom prouzročen periodičnim titrajima nekoga titrajnog sustava

fizika

valentna vrpca

najviša popunjena energijska vrpca u kvantnomehaničkim spektrima metala, poluvodiča i izolatora

fizika

valentni elektron

elektron u vanjskoj nepopunjenoj elektronskoj ljusci atoma koji sudjeluje u stvaranju kemijskih veza i u spajanju s drugim atomima

fizika

valna fronta

ploha koja pri širenju mehaničkoga ili elektromagnetskoga vala u prostoru povezuje točke u kojima titraji u valu imaju jednaku fazu

fizika

valna funkcija

rješenje Schrödingerove jednadžbe za kvantnomehaničku česticu čiji kvadrat iznosa iskazuje gustoću vjerojatnosti da će se čestica naći u djeliću prostora

fizika

valna jednadžba

parcijalna diferencijalna jednadžba drugoga reda koja povezuje elongaciju, položaj točke u elastičnome sredstvu ili na žici, vrijeme i brzinu širenja mehaničkoga vala

fizika

valna optika

grana optike koja uzima u obzir valnu prirodu svjetlosti

fizika