struna tražilica

image shadow

vaga s jednakim krakovima

uređaj za mjerenje mase usporedbom momenata sila na krajevima poluge jednakih krakova

fizika

vaganje

mjerenje mase tijela s pomoću vage usporedbom sile teže na to tijelo i na tijelo poznate mase

fizika

vakuum

prazan prostor u kojemu nema nikakvih čestica ni zračenja

fizika

vakuumska cijev

elektronički element strujnoga kruga koji djeluje na načelu termionske emisije, sastoji se od dviju ili više elektroda u staklenoj cijevi iz koje je isisan zrak

fizika

val

poremećaj koji se širi prostorom prouzročen periodičnim titrajima nekoga titrajnog sustava

fizika

valentna vrpca

najviša popunjena energijska vrpca u kvantnomehaničkim spektrima metala, poluvodiča i izolatora

fizika

valentni elektron

elektron u vanjskoj nepopunjenoj elektronskoj ljusci atoma koji sudjeluje u stvaranju kemijskih veza i u spajanju s drugim atomima

fizika

valna duljina u vakuumu

udaljenost koju u vakuumu prijeđe sinusni val za vrijeme jednoga valnog perioda

fizika

valna duljina u zraku

udaljenost koju u zraku prijeđe sinusni val za vrijeme jednoga valnog perioda

fizika

valna fronta

ploha koja pri širenju mehaničkoga ili elektromagnetskoga vala u prostoru povezuje točke u kojima titraji u valu imaju jednaku fazu

fizika