struna tražilica

image shadow

U-cijev

staklena cijev u obliku slova U koja se, s pomoću dviju nalivenih tekućina koje se ne miješaju rabi za ilustraciju hidrostatskoga tlaka i za mjerenje nepoznate gustoće fluida

fizika

ubrzajni prsten

dio sinkrotrona u obliku torusa u kojemu se ubrzavaju čestice

fizika

ubrzani sustav

referentni koordinatni sustav koji se giba ubrzano u odnosu na neki inercijski sustav

fizika

ubrzanje

vektorska veličina, derivacija brzine po vremenu

fizika

ubrzanje slobodnoga pada

ubrzanje kojim u sustavu Zemlje tijelo u blizini Zemljine površine slobodno pada

fizika

ubrzivač

uređaj kojim se s pomoću električnih i magnetskih polja električno nabijene čestice ubrzavaju do velikih energija

fizika

učinak praćke

učinak povećanja kinetičke energije čestice pri gibanju iz položaja s većom potencijalnom energijom u položaj s manjom potencijalnom energijom

fizika

učinak staklenika

posljedice procesa u kojemu se Zemljina atmosfera zagrijava infracrvenim zračenjem, pri čemu Zemljina površina apsorbira svjetlost i ultraljubičasto zračenje koje dolazi od Sunca, a onda ga ponovno emitira u obliku infracrvenih elektromagnetskih valova

fizika

udari

svojstvo moduliranoga vala koji nastaje superpozicijom dvaju valova bliskih kružnih frekvencija

fizika

udarni presjek

veličina s dimenzijom ploštine dobivena dijeljenjem broja reakcija u meti po jezgri u jedinici vremena s omjerom broja čestica koje u jedinici vremena padaju na poprečnu površinu jezgre i ploštine

fizika