struna tražilica

image shadow

sabirna leća

optička leća pozitivne žarišne daljine

fizika

saćasta rešetka

periodična rešetka neprekinuta dvodimenzijskog niza pravilnih šesterokuta

fizika

Sahin zakon

omjer broja neutralnih i jednom ioniziranih atoma za sustav u termičkoj ravnoteži

fizika

samoindukcija

pojava inducirane struje u zavojnici, koja prema Faradayevu zakonu indukcije nastaje u toj istoj zavojnici ako njome teče promjenjiva električna struja

fizika

samoionizacija

spontana ionizacija pobuđenoga atoma, pobuđenoga iona ili pobuđene molekule

fizika

sastavljanje sila

operacija u kojoj se vektorskim zbrajanjem dviju ili više sila određuje rezultantna sila

fizika

sat

dopuštena jedinica sustava SI za vrijeme

fizika

satelit

prirodno ili umjetno tijelo koje se giba oko planeta zbog djelovanja gravitacije

fizika

Saturn

vanjski planet Sunčeva sustava i šesti po redoslijedu udaljenosti od Sunca

fizika

savijanje dislokacijskim koljenom

stepeničasto savijanje kristala bez klizanja ravnina

fizika