struna tražilica

image shadow

račun smetnje

metoda približnoga rješavanja jednadžba gibanja u kvantnoj fizici, pogodna je ako je poznato točno rješenje za bliski kvantnomehanički sustav

fizika

računarska fizika

grana fizike koja proučava i implementira numeričke algoritme za rješavanje problema u fizici o kojima već postoje kvantitativne teorije

fizika

rad

energija koja je prenesena pri djelovanju sila na tijelo u gibanju

fizika

rad električne struje

rad koji je utrošen u vodiču kada kroz njega teče električna struja

fizika

rad idealnoga plina

rad koji obavi idealni plin pri promjeni obujma zbog sile kojom molekule plina udaraju u klip i stijenku posude

fizika

radij-226

dugoživući radioaktivni izotop radija sastavljen od 88 protona i 138 neutrona

fizika

radijacijska povreda

oštećenje tkiva uzrokovano ionizirajućim zračenjem

interdisciplinarne prirodne znanosti

radijacijski tlak

tlak kojim svjetlost ili drugo elektromagnetsko zračenje djeluje na plohu na koju pada

fizika

radijacijsko oštećenje

oštećenje u kristalnoj strukturi uzrokovano prolazom ionizirajućega zračenja kroz kristal

fizika

radijan

jedinica za ravninski kut jednaka ravninskomu kutu čiji je vrh u središtu kružnice, a njegovi krakovi na kružnici omeđuju luk duljine jednake polumjeru kružnice

fizika