struna tražilica

image shadow

n-dimenzijski prostor

neograničena n-dimenzijska protežnost u kojoj tijela imaju relativne položaje

matematika

naboj boje

svojstvo kvarkova i gluona koje je izvor jakoga međudjelovanja

fizika

naboj jezgre

električni naboj jednak umnošku broja protona u atomskoj jezgri i elementarnoga naboja

fizika

načelo

vrlo općenit sveobuhvatni zakon ili pravilo koje leži u temelju posebnih zakona fizike, a valjano je za širok raspon pojedinačnih slučajeva

fizika

načelo ekvivalencije

temeljno načelo opće teorije relativnosti koje tvrdi da motritelj u zatvorenome sustavu ne može razlikovati ubrzava li se pod djelovanjem gravitacijske sile ili se nalazi u sustavu koji se kao cjelina ubrzano giba

fizika

načelo korespondencije

temeljno načelo koje kaže da nova teorija mora moći objasniti sve pojave koje je znala objasniti i stara, prevladana teorija

fizika

načelo relativnosti

načelo koje tvrdi da je svako gibanje relativno te da su u dvama referentnim sustavima koji se uzajamno gibaju jedan prema drugome položaji i brzine čestica, a u specijalnoj teoriji relativnosti i vrijeme, različiti, dok se u ubrzanim sustavima pojavljuju i dodatne inercijske sile

fizika

načelo superpozicije

načelo prema kojemu je ukupni odziv dviju ili više fizičkih veličina jednak zbroju odziva pojedinih fizičkih veličina

fizika

način titranja

kolektivno titranje sustava međusobno spregnutih čestica u kristalu povezanih kemijskim vezama

fizika

nadir

točka na nebeskoj sferi koja je najniže pod obzorom

fizika