struna tražilica

image shadow

M-mod ultrazvuka

prikaz gibanja granice refleksije ultrazvučnoga vala kao funkcije vremena

fizika

M-teorija

teorija koja ujedinjuje pet teorija struna i uključuje jedanaest prostorvremenskih dimenzija

fizika

Machov broj

omjer brzine gibanja tijela kroz sredstvo i brzine zvuka u tome sredstvu

fizika

Machov stožac

valna fronta zvučnih valova koja poprima oblik stošca kad je brzina gibanja izvora zvuka veća od brzine zvuka u sredstvu

fizika

magdeburški pokus

javni pokus s dvjema spojenim polukuglama iz kojih je isisan zrak, kojim je bilo ilustrirano djelovanje upravo izumljene vakuumske crpke, izveden je u Njemačkoj u 17. stoljeću

fizika

maglena komora

uređaj za opažanje ionizirajućega zračenja i detekciju osnovnih čestica, u kojem se zasićena vodena para kondenzira na tragu koji ostavljaju ioni

fizika

magnetizacija

vektorska veličina koja iskazuje omjer magnetskoga dipolnog momenta uzorka tvari i obujma toga uzorka

fizika

magnetizam

pojave povezane s magnetskim silama i poljima te s gibanjima električnih naboja koja te pojave prouzročuju

fizika

magnetizam zasićenja

najveća moguća magnetizacija feromagnetskoga materijala u vanjskome magnetskom polju pri čemu su magnetske domene dominantno orijentirane u smjeru vanjskoga magnetskog polja

fizika

magnetna igla

permanentni magnet u obliku izduženoga plosnatog romba koji ima označene polove, učvršćen je u težištu i u magnetskome polju se usmjerava uzduž silnica

fizika