struna tražilica

image shadow

lagranžijan

skalarna funkcija koordinata čestica u višečestičnome sustavu i njihovih derivacija koja omogućuje određivanje vremenskoga odvijanja sustava

fizika

lajdenska boca

starinski električni kondenzator koji je načinjen od staklene čaše obložene izvana i iznutra tankim metalnim slojem

fizika

lančana reakcija

nuklearna reakcija u kojoj produkti prethodnoga raspada služe kao projektili u sljedećemu raspadu, pa se reakcija nastavlja bez prekida

fizika

lančasta struktura

struktura prirodnoga ili sintetičkoga polimernog lanca izgrađena od mnoštva monomera

fizika

Laplaceov determinizam

mehaničko shvaćanje svemira prema kojemu čitavo znanje o stanju svemira u jednome trenutku u cijelosti određuje njegovo stanje u svim trenutcima u budućnosti i prošlosti

fizika

Laplaceova jednadžba

diferencijalna jednadžba koja određuje elektrostatski potencijal u praznome prostoru

fizika

laplasijan

diferencijalni operator koji daje divergenciju gradijenta skalarne funkcije

fizika

Larmorova frekvencija

frekvencija precesije magnetskoga dipola oko smjera primijenjenoga magnetskog polja u klasičnoj slici nuklearne magnetske rezonancije

fizika

laser

izvor visokokoherentne monokromatske usmjerene svjetlosti velikoga intenziteta

fizika

laserski rezonator

optički rezonator u laseru koji tvore jedno potpuno i jedno djelomično reflektirajuće koaksijalno zrcalo, namještena tako da omogućuju laserske oscilacije

fizika